Kisfröccs Kupa

800x500

NYÁRVÉGI KISFÖCCS  VITORLÁS ÜNNEPSÉG

BÓLYAKERÜLÉSSEL

ALAPVETŐEN  NAGY HAJÓK RÉSZÉRE 

ÜNNEPSÉG LEBONYOLÍTÁS 

 

Az ünnepség helye és ideje: Balatonkenese, 2018. augusztus 25.

Az ünnepség célja: Érezzük jól magunkat

Az ünnepség  rendezője: Balatonfői Yacht Club

Ünnepségvezető: Borda Patrik

Ünnepség elbíráló elnök:  Nagyzoli  ( Süsi )

Felügyelőorvos: Dr. Németi Sándor

Szabályok: Úgy ahogy ezidáig megszoktuk

 

Résztvevő hajóosztályok: Nagy hajók és  többtestüek ha egynél többen vannak

 

A nevezés helye és ideje:Balatonkenese Főnix tér 3. BFYC Tiszti Kaszinó

2018. augusztus 25..   9-10 -ig

 

Nevezési díj:kikötőlakóknak                   5 KF     36 lábig

                                                                                                        10 KF     36 lábtól

nem kikötőlakóknak         10 KF

                                                              többtestüeknek testenként  5 KF

                                                           

Nevezési  korlátozások :                  Az előző évek nyertesei saját ill. hasonló tipusu

                                                              hajóval nem indulhatnak ( lista Süsinél megtekinthető )

 

Ünnepség útvonala:Kenese előtti vízterület, pontosítása a kormányos értekezleten

 

Rajtidő: Valamennyi hajóosztály részére

2018. augusztus 25-én szombaton 11,00 óra

10 óra 55 perc figyelmeztető     hangjelzés

10 óra 59 perc előkészítő           hangjelzés

11 óra 00 perc RAJT                  hangjelzés

 

A rajteljárás ideje alatt hátszélvitorlát, blistert  és  bármínemü piros könnyűszelesnek látszó vitorlát használni tilos! Azokat csak a rajtlövést követően 3 (három) perc múlva lehet felvonni.

Rajtidő korlátozás:A rajtjelzést követő 20 perc eltelte után rajtoló vitorlás, "el nem rajtolt hajó"-ként, DNS kerül értékelésre.

Futamidő korlátozása:Az utolsó érvényesen célba ért hajó befutási ideje 2018. augusztus 25. 14,00 óra. Az eddig az időpontig be nem érkezett hajókat az Ünnepségrendező "nem ért célba", DNF jelzéssel értékeli.

Az ünnepség rövidítése:Amennyiben az Ünnepségségvezető úgy ítéli meg, hogy a gyenge szél miatt a hajók nagyobb részének kétséges az ünnepség időben történő teljesítése, úgy bármelyik pályajelnél befuttathatja a mezőnyt, vagy rövidítheti a pályát és ebben az esetben a következő pályajelnél van a befutó.

A célvonal  minden esetben az előző pályajel irányából jövet, arra merőleges elhelyezésű.

Nyilatkozattétel: A  kikötő előtt elhelyezett kapuk közötti áthaladás után lehet csak motort inditani. A célvonal a Tiszti kaszinóban, a pohár koppanás az ünnepség  szabályszerű teljesítését jelenti.

Óvás: Az óvást legkésőbb az ünnepségrendezői  irodában ( Tiszti kaszinó) partra érkezés után 0,5 órán belül be kell jelenteni. Az óvási szándékról értesíteni kell az óvott felet, viselni kell az óvólobogót, továbbá a célba futásnál be kell jelenteni az ünnepségvezetőségnél  és meg kell győződni arról, hogy a bejelentést tudomásul  vették.

Az óvástárgyalás időpontját, az óvó, az óvott és a tanúként meg- idézett vitorlások rajtszámát a hirdetőtáblán közlik.

A tanú(k) megjelenéséről a meghívó félnek kell gondoskodnia.

Óvási díj:20 KF

Értékelés: nagyhajóknak :

                                                              Saját yardstic számával korrigált idő alapján   

Számitott idő(sec) =futott idő (sec) x 100 / YS

                                                              többtestüeknek : abszolút befutás alapján

         

Biztonsági rendelkezések:Ha az ünnepségen a szélerő meghaladja a B.3 értéket, a  résztvevők kötelesek mentőmellényüket már a kikötőből való kiinduláskor viselni és magukon tartani mindaddig, ameddig a B.3-as szélerő fennáll.

Díjkiosztó: 2018. augusztus 25. szombaton 16 órakor 

Egyéb rendelkezések:

Nehezen vagy nem bomló anyagot a vízbe dobni vagy beengedni szigorúan tilos.  Ilyenek: üveg, fém, műanyag, papírgöngyöleg stb., különös tekintettel  az olajra és származékaira. Amennyiben az ünnepségvezetőség az ünnepség ideje alatt, illetve a ki- és bevitorlázás alatt ilyet észlel,  a tiltás ellen vétő hajó(k)at a rendezvényből kizárja és DNF-vel értékeli. 

Szavatosság kizárása:Az ünnepség  rendezősége  nem vállal felelősséget sem a résztvevők, sem  hajók alkalmassága tekintetében, sem pedig az ünnepségen való részvétel során esetlegesen bekövetkező balesetekért vagy anyagi károkért.

Jó szelet ! 

ÜnnepségrendezőségCsomagajánlataink

footer

Szép kártya

elfogadóhely

Szép kártya elfogadás
Facebook